• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Profiel Ik ben een resultaatgerichte en enthousiaste senior manager met 31 jaar ervaring in de Telecombranche. De rode draad in mijn loopbaan waren vernieuwingen en veranderingen. Ik ben vooral…

Persoonlijk

Profiel
Ik ben een resultaatgerichte en enthousiaste senior manager met 31 jaar ervaring in de Telecombranche. De rode draad in mijn loopbaan waren vernieuwingen en veranderingen.
Ik ben vooral inzetbaar als changemanager bijvoorbeeld bij veranderende techniek, procesverbeteringen, implementaties of bij reorganisaties. Ik heb ruime ervaring in het efficiënter maken van afdelingen. Denk daarbij aan werkprocessen, inkoop maar ook houding en gedrag (samenwerken, doelgerichtheid, klantgericht werken).

De motivatie en betrokkenheid van mensen vind ik belangrijk want zij hebben veel invloed op het resultaat. Ik voel me het prettigste bij mensen die meedenken en kansen (willen) zien, en krijg energie zodra dingen gaan lukken. Daarom werk ik graag als een coachende teambuilder om zo een goedwerkende organisatie te krijgen met betrokken medewerkers, die zelf kunnen scoren.

De besturing van projecten heeft mijn speciale aandacht, want daarmee kun je veranderingen managen, en vooraf de weg naar het eindresultaat al duidelijk maken. Binnen KPN heb ik veel ervaring hierin opgedaan en veel geleerd zowel in de praktijk als in trainingen.

Werkervaring
Juni 2011- heden, vrijwilligerswerk:
Voorzitter Gemeentebelangen Overbetuwe, Beleid actualiseren, kandidatenselectie voor nieuwe raadsleden, ledencontact
Bemiddeling en advies voor de keuze van een geautomatiseerd uitgiftesysteem bij de kunstuitleen
Manager Televisie bij lokale omroep in Overbetuwe, (coördinatie programma’s, realisatie specials, implementatie uitzendapparatuur) 2004 - 2014

2008 – juni 2011 KPN, projectmanager commerciele uitrol glasvezel
Om de aanvankelijk haperende start van glasvezelaansluiting en diensten beter voor te bereiden is een programma bedacht. Hierin werd ik gevraagd om als projectmanager een brede rol in te vullen. Beginnend als kwartiermaker werd deze rol steeds inhoudelijker. Van de huisvesting, bemensing en voorraad tot en met de begeleiding van een goed werkende lokale uitvoering.
Leuk om je eigen mogelijkheden op die manier in te zetten, en voldoening om te zien dat daarna in het hele land op die manier nog steeds klanten worden aangesloten.

• Voor de landelijke uitrol naar consumenten van start kon gaan, heb ik in een 10-tal gemeenten in Noord Brabant de roll-out formules getest, en verbeteringen in de geautomatiseerde leveringsketen laten aanbrengen.
• Hierbij was ik verantwoordelijk voor het realiseren van tijdelijke huisvesting en begeleiden van 5 lokale teammanagers en de aannemers
• Tijdens de pilots heb ik gezorgd voor het (mede)opzetten van kwaliteitsbeleid in de volgende fase. Dit heb ik gedaan door het opzetten van audits bij onze aannemers en bij de opleiding.

Resultaat: Een goed werkende organisatie voor de uitrol in de rest van Nederland.

2004 – 2008 KPN, manager Operations Cards & Payphones
Deze afdeling zorgde voor levering en service van de telefooncellen en betaaltelefoons op bijv. Schiphol, campings en in gevangenissen. Toen ik hier in 2004 begon als manager was het zaak om snel inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen, want de mobieltjes namen de business over. Hoog tijd om ook een toekomstvisie daarvoor te ontwikkelen.

• Leidinggevende aan het managementeam, en indirect aan de organisatie van 120 medewerkers.
• Ik was verantwoordelijk voor Levering en Service, Kaartdistributie, Inkoop, IT-systemen, Leveranciersmanagement)
• Resultaat: Ik heb ervoor gezorgd dat de business snel weer winstgevend werd, grotendeels door de kosten snel terug te brengen en deels ook door nieuwe business. Ik realiseerde scherpere inkoop, outsourcing van activiteiten en terugbrengen van toestelvarianten. Verder heb ik een meerjaren plan gemaakt voor beheerste afbouw van het bestand telefooncellen.
• Voor de organisatie betekende dit een krimp van 120 fte naar 50 fte in 3 jaar tijd, Aanvankelijk konden mensen nog elders werk vinden, later was gedwongen ontslag niet meer te vermijden.


2003 – 2004 Programma-manager Business Unit / Planet Media Group
• Bij de sterke groei van internetdiensten heb ik als manager met een klein team diverse organisatieverbeteringen ingevoerd. Beginnend met een kwaliteitsverbeteringsonderzoek wat leidde tot professionalisering. Bijvoorbeeld het implementeren van een projectenboard voor nieuwe diensten bij Planet Internet leidde tot meer grip op nieuwe business.

1999 – 2003 KPN, manager Customer Operations (levering Internet Access Wholesale)
• Hier heb ik er voor gezorgd dat de hele keten van een pioniersorganisatie naar een professionelere omgeving werd getild. Ondermeer door het invoeren van een Webinterface Sales, tracking en tracing van onderhanden orders, en automatische koppeling naar billing.
• Resultaat: Klanten werden binnen levertijd aangesloten, navraag werd sterk verminderd, en omzet kon snel en volledig geïnd worden. Ook kwam er zicht op dubieuze debiteuren.

1996 – 1999 KPN, manager Management Ondersteuning
• In deze functie was ik in het district Arnhem verantwoordelijk voor: Financiele Exploitatie, Gebouwen & Energie, Projectleiders, Applicatiebeheerders en Management assistentes
• In 1998 heb ik tijdens de vorming van het Rayon Zuid Oost drie soortgelijke afdeling in Maastricht, Den Bosch en Arnhem samengevoegd tot één rayonafdeling in Eindhoven. Als gevolg van deze schaalvergroting is een efficiency slag gemaakt en daalde het aantal taken.

1993 – 1996 KPN, projectmanager Netwerk Operations
• In deze periode was ik deel-projectmanager om de nieuwe rayonorganisatie voor te bereiden. We wilden van een technische gedreven cultuur naar een meer klantgerichte organisatie. Daarna konden de nieuwe districtsorganisatie in stappen gecentraliseerd worden naar rayons.
• Bij de start van de nieuwe organisatie heb ik een project opgezet voor de implementatie van een nieuw landelijk systeem voor de inzet van apparatuur van telefoniecentrales. Toen het project op dreef was, werd ik gevraagd voor een managementfunctie ter voorbereiding op de rayonvorming.

1992 – 1993 KPN, Interim manager Bedrijfsinstallaties
• Tijdens een reorganisatie werd ik gevraagd om als afdelingsmanager de operationele
organisatie voor te bereiden op de overgang naar de inrichting van zgn telecomregio’s,
• Ik was verantwoordelijk voor de orderadministratie en de twee monteursgroepen. Uiteraard mochten de klanten geen hinder ondervinden van deze interne reorganisatie.

1990 – 1992 KPN, manager Werkvoorbereiding & Uitvoering infrastructuur
• Na de verzelfstandiging van PTT in 1989 heb ik als manager van deze afdeling verder invulling gegeven aan de splitsing van infrastructuur en randapparatuur. Omdat KPN nu geen overheidsbedrijf meer was, moest valse concurrentie te voorkomen worden t.o.v. andere telecombedrijven die telefooninstallaties leverden.
• Levering van telefoonaansluitingen aan consumenten en bedrijven, van aanvraag tot en met operationele realisatie.

1986 – 1990 PTT telecom, opleider/ontwikkelaar van interne bedrijfsopleidingen
• In deze jaren heb diverse opleidingen opgezet en gegeven. Bijvoorbeeld de eerste apparatuur trainingen voor de dames in Primafoonwinkels, monteursopleidingen om het landelijk erkende MBO-examen te halen. Ook heb ik de uitrol begeleid van een automatisch boekingssysteem (Travelnet) in reiswinkels van verschillende operators.

1982 – 1986 PTT, Groepschef Uitvoering regio Nijmegen
• Teammanager van de monteurs die de huisaansluitingen verzorgden van consumentenklanten

1980 – 1982 PTT telefoondistrict Arnhem,
• Intern opleidingstraject voor nieuwe medewerkers, inclusief stages in verschillende werkvelden, en een start in de projecteringsafdelingOpleidingen

Overzicht van de meest relevante opleidingen en werkvelden

Det Norske Veritas 2010 Kwaliteitsmanagement: Normkennis en auditeren

KPN 2008 Leiderschap (update)

Coachingsvaardigheden2005 Berenschot,Persoonlijk traject, coachen eigen team

AKC 2003 KPMG, Risicomanagement tbv beursnotering USA

TUNIX 2000 KPN, Concepten internet technologie

NPD / TURN 1999 KPN, Projecten portfoliomanagement

Projectmanagement 1992 Twijnstra & Gudde (opl.traject incl. intervisies in de praktijk)

Managementtraining 1991 KPN, managementtraining

O - I & A traject 1989 KPN, Organisatiekunde en Informatiemanagement

HBO traject 1987 KPN, functieopleiding tbv ontwikkelaars en opleiders

Opleiding trainees 1980-82 KPN, intern traject van opleidingen, trainingen met werkstages

MTS-e 1979 Diploma behaald, Arnhem

MAVO-4 1975 Diploma behaald, Arnhem


Talenkennis

Taal Lezen Woord Schrift
Nederlands Uitstekend Uitstekend Uitstekend
Engels Goed Goed Goed


Interesses/hobby's

Oprichter lokale omroep in 2004
Fotograferen

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

KPN 1980-2011
Voorzitter Gemeentebelangen 2011-heden

Werkervaring

KPN 1980-2011
Voorzitter Gemeentebelangen 2011-heden

Opleiding

MTS-E Arnhem
Diverse interne opleidingen KPN

Opleiding

MTS-E Arnhem
Diverse interne opleidingen KPN

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Fotograveren

Hobby's & interesses

Fotograveren

Eigenschappen

In alle functies was ik als leidinggevende duidelijk en richtinggevend (vanuit Missie, Visie naar de operationele plannen) en vertaalde ik de operationele doelen vaak naar projecten. Op die manier kon ik de voortgang goed besturen en werden de resultaten tijdig opgeleverd. Opdrachtgevers werden van de voortgang op de hoogte gehouden, en wisten wat de impact was bij tussentijdse changes.
Ik kies vaak voor een coachende stijl van leidinggeven, ben duidelijk in de communicatie en vindt het menselijk aspect belangrijk.
Zonder samenwerking zal geen enkele keten goed kunnen functioneren, dus is de motivatie van iedere individuele medewerker van wezenlijk belang. Betrokkenheid vind ik daarom heel belangrijk.
Ik ben op mijn best als het ergens niet op orde is. Ik vind het dan leuk om weer structuur aan te brengen en processen en gedrag in control te krijgen. Daarna is de klus voor mij nog niet af. Het vervolg is dan om op die fundering operational excellence te creëren.

Eigenschappen

In alle functies was ik als leidinggevende duidelijk en richtinggevend (vanuit Missie, Visie naar de operationele plannen) en vertaalde ik de operationele doelen vaak naar projecten. Op die manier kon ik de voortgang goed besturen en werden de resultaten tijdig opgeleverd. Opdrachtgevers werden van de voortgang op de hoogte gehouden, en wisten wat de impact was bij tussentijdse changes.
Ik kies vaak voor een coachende stijl van leidinggeven, ben duidelijk in de communicatie en vindt het menselijk aspect belangrijk.
Zonder samenwerking zal geen enkele keten goed kunnen functioneren, dus is de motivatie van iedere individuele medewerker van wezenlijk belang. Betrokkenheid vind ik daarom heel belangrijk.
Ik ben op mijn best als het ergens niet op orde is. Ik vind het dan leuk om weer structuur aan te brengen en processen en gedrag in control te krijgen. Daarna is de klus voor mij nog niet af. Het vervolg is dan om op die fundering operational excellence te creëren.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: salesmanager
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Paul de Vries te bekijken

Mijn documenten