Detailhandel

Online cursus Detailhandel

Bij detailhandel gaat het om details, op allerlei verschillende niveaus. Zo kan juist behoefte ontstaan aan een totaaloverzicht. Daardoor ben je in staat om je eigen business te bekijken binnen het grote geheel.Deze online cursus geeft je dat totaaloverzicht. 

Bij detailhandel gaat het om details, op allerlei verschillende niveaus. Zo kan juist behoefte ontstaan aan een totaaloverzicht. Daardoor ben je in staat om je eigen business te bekijken binnen het grote geheel.Deze online cursus geeft je dat totaaloverzicht. 

Doel van de cursus

De online cursus 'Detailhandel' geeft je een overzicht van de detailhandel in de 21e eeuw. Dit helpt je om een beter beeld van je eigen positie te krijgen in het grotere geheel. De totale studiebelasting bedraagt 8 uur.

Wat kan of ken je na de cursus

  • Kennis van begrippen als bedrijfsomvang, distributiesysteem, verkoopsysteem, assortiment
  • Verzamelen van branchegegevens
  • Je verhouden tot externe instanties als de Kamer van Koophandel en de banken
  • Werken met kengetallen

Duur en studiebelasting

De e-learning 'Detailhandel' duurt ongeveer 8 uur. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. De totale studiebelasting bedraagt 10 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze e-learning is geschikt voor elke ondernemer en verder voor iedereen die behoefte heeft om zijn of haar eigen positie binnen het grotere geheel van de detailhandel beter in beeld te krijgen.

Vaardigheden

Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende vaardigheden en beroepscompetenties (op MBO-niveau): Analyseren, Onderzoeken, Bedrijfsmatig handelen.

Lesmaterialen

De cursus 'Detailhandel': VideoCollege, E-Book, Begrippenlijst, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Opdrachten, Leerjournaal, Samenvatting.

Opbouw van de cursus

Deze cursus is opgebouwd uit diverse e-learning leerobjecten en bevat tevens aanvullend oefenmateriaal. Aan het einde van de cursus is er een eindtoets. 

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 2 modules. 

Toetsing

De online cursus 'Detailhandel' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!